Ondertekening Wijks Sportakkoord

Op 9 December jongstleden werd het Wijks Sportakkoord getekend.Viking is een van de medeondertekenaars van dit Sportakkoord dat moet leiden het uitvoeren van de volgende drie gezamenlijke ambities:

• Vitale sport- en beweegaanbieders met een positieve sportcultuur• Meer en beter bewegen voor kinderen van 0 -12 jaar
• Zonder belemmeringen bewegen voor iedereen (inclusief sportenen bewegen)

In dit document is een samenvatting van het akkoord te lezen.