Algemene ledenvergadering

Op donderdag 3 juni aanstaande zal onze jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden.

Onderstaand de voorlopige agenda:

Plaats: Kantine of terras KV Viking, Wijk bij Duurstede, afhankelijk van geldende Corona maatregelen, eventueel on-line

Kantine/Terras open om 19.30 uur.

——————————————————————————————————————–

AGENDA

 1. Opening en vaststelling agenda
 • Vaststellen of vereist quorum voor besluitvorming aanwezig is (1/3 van het aantal stemgerechtigde leden)


Indien dit niet het geval is zal het bestuur de vergadering sluiten en om 20.15 uur de volgende Algemene Ledenvergadering openen, waarvoor u de uitnodiging hieronder aantreft. Deze volgende Ledenvergadering mag dan besluiten nemen, ongeacht het aanwezige aantal stemgerechtigde leden.

 • Ingekomen stukken en mededelingen
  – Corona situatie
  – Accommodatie: verwachte werkzaamheden  met name de kantine
 • Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 30 juni 2020
 • Acties vanuit ALV d.d. 30 juni 2020
  Geen
 • WBTR:
  Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
 • Financiën:
  Jaarcijfers 2020 *
  Begroting 2021
  Verslag kascontrole commissie
  Contributie vaststelling 2021/2022
 • TC
  – Uitdagende situatie met betrekking tot teamindeling ivm teruglopende ledenaantallen.
  – Hoofdtrainer
 • Arbitrage
  – Korfbalmasterz
  – Oproep planner scheidsrechters/zaalcommissarissen
 • Aangelegenheden betreffende SWS
  – Vaststelling nieuwe gebruikersovereenkomst
 • Aftreden/(her)benoemen Bestuursleden/vacatures:
  Monique Lelyveld, benoeming
  Freek van Veenendaal, herbenoeming
  Jan Verwoert, herbenoeming


Vacature: voorzitter, bestuurslid, TC leden, vrijwilligersbeleid, planner voor de bar, sponsoring, arbitrage

Rondvraag en sluiting     

*  Stukken zijn op te vragen via secretariaat@kvviking.com