ALV 18 mei aanstaande

Zoals eerder aangekondigd in de Nieuwsbrief was op 2 mei jongstleden een ALV gepland, die, indien niet tweederde van de leden aanwezig zou zijn, verschoven zou worden naar 18 mei.

Op 18 mei om 20.00 vindt dus opnieuw een ALV plaats. Dit keer vindt de vergadering plaats ongeacht het aantal aanwezigen.

Bijgaand nogmaals de agenda alsmede de voorgestelde nieuwe versie van de statuten.

We roepen alle leden op aan de vergadering deel te nemen.