Bestuur en Commissies

Onderstaand de samenstelling en portefeuilleverdeling van bestuur van Korfbalvereniging Viking. Momenteel is het bestuur van Viking hard op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de portefeuille ‘sponsoring’. Heeft u interesse, dan kunt contact opnemen met Freek van Veenendaal
(voorzitter@kvviking.com).

Functie Naam E-mailadres
Voorzitter
Freek van Veenendaal
Vice-voorzitter
Jan Verwoert
Secretaris
Caroline Vroege
Penningmeester
Eric Pastoors
Ledenadministratie
Ellen Pastoors
Lid/Technische Zaken/Arbitrage
Vacature
Lid/Sponsoring
Vacature
Lid/Communicatie
Danny van der Klift
Lid
Monique Lelijveld

Korfbalvereniging Viking heeft een aantal commissies die ondersteuning geeft aan het bestuur en aan de hele vereniging. Onderstaand kunt u de contactpersoon vinden van deze commissie.

Commissie Contactpersoon E-mailadres
Activiteitencommissie
Danny van der Klift
Technische Commissie
Vacature
Kantine commissie
Vacature
Sponsorcommissie
Vacature
Onderhoud
Kees Agterberg