Beleid

Onderstaand een overzicht van alle beleidsdocumenten, reglementen en statuten van de vereniging:

Huishoudelijk reglement

Statuten

Protocol gedrag gerelateerde aspecten

Privacy beleid

Alcohol beleid

Technisch beleid

Op dit moment (nog) niet beschikbaar

Protocol (dreigend) onweer