Bestuur

Viking heeft een collegiaal bestuursmodel, elk bestuurslid is even belangrijk in het bestuur. Het bestuur draagt zorg voor de zakelijke en financiële kant van de vereniging, daarnaast worden er vanuit het bestuur verschillende, veelal projectmatige, initiatieven geïnitieerd. Voorbeelden hiervan zijn de organisatie van nevenactiviteiten en het opzetten van acties (Grote clubactie/sponsoractiviteiten e.d.). Eveneens ondersteunt het bestuur de ledenwervende en -bindende activiteiten binnen en buiten de vereniging. 

Het bestuur is in zijn geheel verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de vereniging, daarbij wordt het bestuur ondersteund door de vele vrijwilligers bij de club. Alle commissies en overige functionarissen binnen de club voeren vrijwilligerstaken uit onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De besluitvorming binnen het bestuur vindt plaats langs de lijnen van het door de Algemene ledenvergadering goedgekeurde beleid.

Er vindt jaarlijks een Algemene ledenvergadering plaats waarin het bestuur verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid en de daaraan gekoppelde besluiten. De Algemene ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen de club, de ALV is bevoegd om besluitvorming aan te passen c.q. te verwerpen.

Het bestuur is het orgaan binnen de vereniging welke de contacten onderhoud met het KNKV, de gemeente Wijk bij Duurstede en de Directeur bestuurder van Stichting Wijksport.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Freek van Veenendaal (Voorzitter)
  • Caroline Vroege ( Secretaris)
  • Eric Pastoors (Penningmeester)
  • Jan Verwoert (Alg. adjunct)
  • Diane Abbing (lid)
  • Monique Lelijveld (lid)
  • Danny v.d.. Klift (lid)
  • Dave Blom (lid)