Commissie leden gezocht!

Zowel de technische commissie als de bar commissie zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

De technische commissie is op zoek naar vrijwilligers die goed kunnen communiceren en een bijdrage kunnen leveren bij het nemen van beslissingen over technisch beleid, om de twee vrijwilligers die er mee stoppen op te vangen.

De barcommissie is op zoek naar vaste barvrijwilligers omdat het met het huidige aantal vrijwilligers niet mogelijk is om bij iedere bardienst minimaal één vaste vrijwilliger in te zetten. Een vaste barvrijwilliger draait per kalenderjaar ongeveer 6 tot 8 bardiensten. Het is voor de vereniging ESSENTIEEL om de bar, een belangrijke bron van inkomsten, draaiende te houden!

Help ons de technische commissie en de barcommissie aan te sterken! Meld je aan via een mail naar secretariaat@kvviking.com.