Gaan we weer beginnen ?

Op 22 april heeft de KNKV informatie gepubliceerd die onderaan dit bericht verkort is weergegeven.

Zoals wordt aangegeven ligt de uiteindelijke regie over het deels hervatten van de korfbalactiviteiten bij de gemeente.

Aankomend weekend verwachten we protocollen van de KNKV te ontvangen.

Op basis van deze protocollen zal het bestuur, in overleg met de TC, een eigen protocol opstellen.
Dit protocol zal vervolgens eerst door de gemeente goedgekeurd moeten worden voordat we het kunnen uitvoeren.

Dit betekent dat het niet aannemelijk is dat er volgende week al een hervatting van activiteiten kan plaatsvinden. De inschatting op dit moment is dat dit waarschijnlijk op zijn vroegst op 7 mei zal kunnen gebeuren.

Bericht KNKV

Dinsdag 21 april heeft het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld. Alle sportaccommodaties en sportinrichtingen dienen tot en met 28 april gesloten te blijven. Vanaf 29 april mag de korfbaljeugd tot en met 18 jaar weer samen – onder begeleiding en strikte voorwaarden – trainen in de buitenlucht, mits de gemeente hiermee akkoord is.

Bij de jeugdtrainingen dienen de hygi├źnemaatregelen van het RIVM te worden gevolgd. Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat er tijdens het sporten 1,5 meter afstand gehouden dient te worden, voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt dit niet. Alleen trainingen (en tot en met 12 jaar onderlinge wedstrijden) zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden en kleedkamers blijven gesloten.

Regie bij gemeenten, KNKV werkt aan protocol
De regie bij het weer openstellen van de accommodatie voor de jeugd ligt bij de gemeenten, die daar afspraken over maken met de verenigingen en sportparken. De aanpak kan per gemeente verschillen. Deze georganiseerde sportactiviteiten kunnen in overleg met de gemeente ook in de openbare buitenruimte plaatsvinden.

Het KNKV werkt momenteel samen met NOC*NSF, de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) aan een algemeen sportprotocol, dat door het RIVM dient te worden goedgekeurd. In dit protocol wordt aangegeven hoe men veilig kan sporten, volgens de richtlijnen van het RIVM. In navolging hierop komt het KNKV met een korfbalspecifiek protocol, dat eerst ook de goedkeuring van het RIVM dient te krijgen. Het KNKV verwacht rondom het weekend met een definitief protocol voor de verenigingen te kunnen komen, zodat hun jeugd – mede met toestemming van de gemeente – vanaf 29 april weer van korfbal kan genieten. Dit korfbalspecifieke protocol kan door verenigingen naar de eigen situatie worden verfijnd en de gemeente zal hierop handhaven.

Volwassenen
Voor volwassenen blijft gelden dat georganiseerde sporttrainingen niet mogen plaatsvinden en er geen wedstrijden mogen worden gespeeld.  Wandelen, fietsen of hardlopen in de buitenruimte blijft toegestaan waarbij de 1,5 meter afstand ook dan in acht moet worden genomen. Daarbij is het dringende advies om die groep uit niet meer dan twee personen te laten bestaan.

Horecavoorzieningen sportverenigingen
De horecavoorzieningen van de sportverenigingen blijven net als de rest van de horeca in Nederland nog gesloten. Ook het algemene verbod op samenkomsten blijft voorlopig gehandhaafd. Het verbod op het organiseren van vergunningsplichtige evenementen is verlengd tot 1 september.

Meer informatie
Meer informatie over de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus vind je op de
website van het RIVM. Op onze eigen website vind je een overzicht van de updates en een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.