Geen zomertrainingen jeugd meer per 1 augustus

Met ingang van 1 augustus zijn de zomertrainingen voor de F, E, D, C, B en A jeugd gestaakt.

De belangrijkste reden hiervoor is de sterk afnemende belangstelling in verband met de zomervakantie.

Op maandag 24 augustus starten de reguliere trainingen weer.

Details volgen.