Ja, we gaan korfballen in de zaal

Onderstaande tekst is zojuist verschenen in een nieuwsbericht op knkv.nl.

‘Ja, we gaan korfballen in de zaal’
Gaat de zaalcompetitie gespeeld worden? Logischerwijs wordt deze vraag ons momenteel vaak gesteld. Ja, is – met de kennis van nu – het antwoord. Op vrijdag 23 oktober gaat de Korfbal League van start en half november volgen alle andere klassen.


Momenteel vinden in Nederland alle teamsportcompetities doorgang, zowel buiten als binnen. Binnen het coronadossier stelt de overheid sporten op het veld en in de zaal gelijk aan elkaar. Die lijn volgt NOC*NSF en daarmee ook de bonden. Sporten, buiten en binnen, is gezond, verhoogt de weerstand, zorgt voor sociale cohesie en daarom moeten we er met z’n allen zo lang mogelijk van kunnen blijven genieten.

Binnen en buiten
Maar in algemene zin gelden er vanuit de overheid binnen soms toch andere ‘coronaregels’ dan buiten? Dat klopt, maar deze verschillen komen binnen de lijnen van het speelveld niet terug. Gezien de grootte van de ruimte waarin gesport wordt en de korte contacttijd die er tussen de sporters is, acht de overheid de kans op besmetting tijdens sporten in een sporthal – mits de ruimte goed geventileerd is en ook alle andere maatregelen opgevolgd worden – niet groter dan tijdens sporten op het veld.

Alle teamsportcompetities gaan door, hetzij sinds afgelopen dinsdag zonder publiek. Mocht er in de nabije toekomst een verscherping van de maatregelen komen, dan zal die zoals aangegeven gelden voor én de veld- én de zaalcompetities. Mocht onverhoopt blijken dat de teamsportcompetities toch geen doorgang meer kunnen vinden, dan is voor de zaalkorfbalcompetitie uitwijken naar het veld – zoals binnen de korfbalwereld wordt geopperd – dus momenteel geen reëel alternatief.


Maatregelen
Dat het voor de verenigingen moeilijke tijden zijn, is duidelijk. Na maanden zonder competitie hebben we kunnen genieten van vier competitierondes op het veld, mét publiek. Hierbij lukte het ons met veel inzet om de coronamaatregelen op hoofdlijnen toe te passen en te handhaven. Natuurlijk hebben we allemaal gezien dat het soms toch te druk werd langs de lijn en dat het aantal van 250 toeschouwers gehaald werd bij wedstrijden van het vlaggenschip. Ook het onderling afstand bewaren bleek lastig te handhaven.

Per afgelopen dinsdag is publiek niet meer welkom en moet de kantine gesloten blijven. Deze maatregelen zijn bedoeld om publieksstromen en ophoping van mensen te voorkomen. Dit naar aanleiding van het oplopende aantal coronabesmettingen. Deze maatregelen vragen wederom om veel flexibiliteit en creativiteit van de verenigingen. Laten we daarbij vooral koesteren dat we mogen blijven sporten. We verzoeken jullie met klem deze maatregelen goed op te volgen en met elkaar de creativiteit te blijven houden om binding met elkaar te blijven hebben. Het live streamen van wedstrijden, binnen de korfbalsport al een gemeengoed, kan hierin een mooie uitkomst zijn. Dit alles vraagt om samen verenigen, want samen houden we het coronavirus onder controle.

Rol KNKV
Als KNKV volgen wij de reglementen van de rijksoverheid en NOC*NSF, waarmee we goed contact hebben en waarbij we proactief opkomen voor de belangen van onze verenigingen. Zo doen we als bond ons best om enige ruimte te creëren voor het toelaten van ouders van jeugdleden en een zeer beperkt gebruik van de kantine zonder horecafunctie. Gebruik deze ruimte alleen echt functioneel, anders keert dit zich juist tegen de sportsector.

Verder lichten we de verenigingen zo goed mogelijk in over alle maatregelen en trachten we op alle mogelijke vlakken mee te denken en ondersteuning te bieden. Het toezicht houden op de handhaving van de maatregelen gebeurt vanuit de veiligheidsregio’s en gemeenten.

Sporten overeind houden
Als we ons met elkaar aan de regels houden krijgen we mogelijk meer controle over het virus en kunnen we – ook in de zaal – blijven sporten. Ons eerste doel is nu om het sporten zelf overeind te houden en wie weet wat er daarna weer mogelijk wordt.
Het is logisch dat de huidige situatie tot vragen leidt. De antwoorden op de meest gestelde vragen vind je op KNKV.nl. Staat je vraag hier niet tussen of heb je extra verduidelijking nodig, stuur je vraag dan in via het ticketsysteem of wend je tot je verenigingsadviseur.Namens het KNKV wensen we jullie allemaal veel sterkte en wijsheid de komende tijd. Geniet vooral van elke training en iedere wedstrijd.