Afmelden

Indien je onverhoopt je lidmaatschap bij KV Viking wilt opzeggen, stuur dan een mail naar ledenadministratie@kvviking.com
met een korte toelichting. De ledenadministratie zal de juiste mensen hierover informeren.

Omdat het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar (van 1 juli tot en met 30 juni), is men verplicht om de contributie voor het lopende verenigingsjaar te betalen, ook bij tussentijdse opzeggingen. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd tenzij een afmelding is binnengekomen, uiterlijk 2 weken voor het einde van het verenigingsjaar. Dat wil zeggen, afmelden moet vóór 16 juni.

In uitzonderlijke gevallen kan in overleg met het bestuur een andere regeling getroffen worden met betrekking tot het betalen van contributie voor het lopende seizoen.