Contributie

De contributies per maand zijn als volgt:

Voor leden geldt als gevolg van een besluit van de Algemene Ledenvergadering dat de contributie wordt geïncasseerd door middel van een automatische incasso. Leden geven voor deze vorm van incasso schriftelijk toestemming door de invulling van het aanmeldformulier.

Naast contributie betalen nieuwe competitie leden eenmalig een borg van 25 euro om beschikking te krijgen toch wedstrijdshirts. Meer informatie hierover onder ‘clubkleding’.