Vernieuwde scheidsrechtersopleiding KNKV

Het KNKV introduceert een vernieuwde opleiding tot KNKV-scheidsrechter. Vanuit een veilig sportklimaat (VSK) wordt de nieuwe scheidsrechtersopleiding vormgegeven.

Het KNKV ziet de volgende ontwikkeling en aanleiding. Na het behalen van het KNKV scheidsrechters diploma zijn er relatief weinig scheidsrechters die daadwerkelijk als KNKV-scheidsrechter aan de slag gaan. Een oorzaak zou kunnen zijn dat de opgeleide scheidsrechter te allen tijden instroomt op het laagste niveau. Als de betreffende scheidsrechter al verder is in zijn of haar ontwikkeling is dit natuurlijk geen stimulans.

Inzet en werkwijze
De vernieuwde scheidsrechtersopleiding zal minder sturend zijn, meer op de praktijk en op oplossingen gericht, waarbij feedback vanuit de groep belangrijk is. Cursist, begeleider en docent werken toe naar de competenties die opgesteld zijn voor het behalen van de eindtest. Hiermee wordt een vervolgstap gemaakt in de scheidsrechtersopleiding, die voornamelijk gericht is op uitstraling, waarneming, herkenning van wedstrijdsituaties, communicatievaardigheden en facilitering en kennis van het spel. Het KNKV zet in op een opleidingsuitstroom van (KNKV)-scheidsrechters die van een hoger niveau zullen zijn.
lntervisie tijdens de cursusbijeenkomst helpt bij de persoonlijke ontwikkeling en zal naar verwachting bijdragen aan een gezonde dosis zelfvertrouwen! De verwachting is dat scheidsrechters bij het afronden van de nieuwe scheidsrechtersopleiding veel beter ingedeeld kunnen worden op hun eigen niveau.

Waarom en met welke visie?
Het doel is om zoveel mogelijk cursisten te laten fluiten, uiteindelijk op hun eigen niveau. Het KNKV wil dat mensen het leuk vinden om te fluiten, met als gevolg dat zij ook daadwerkelijk als (KNKV)-scheidsrechter op zullen treden. Daarom zorgt het KNKV voor een op maat gemaakte scheidsrechtersopleiding, waar cursisten hun individuele leerbehoeften kunnen ontwikkelen.

Lijkt het jou leuk om te fluiten en daarvoor ook in jezelf te willen investeren? Stuur gerust een mail naar secretariaat@kvviking.com.